Vesialuetutkimukset

Tarjoamme sisävesi-, satama- ja meriväylien sekä esimerkiksi läjitysalueiden monipuolista tutkimusta.

Tutkimuksemme palvelee mm. ruoppaussuunnittelua ja ruoppausmassojen läjitystä, väylien kunnostusta ja uusien väylien rakentamista ja satama-altaiden laajennusta tai syvennystä.

Tutkimuksia suorittavilla henkilöillä on Liikenneviraston myöntämät vastaanottoharausvaltuudet.

Asiakkaitamme ovat yksityishenkilöt, satamat, teollisuusyritykset ja rakennusliikkeet ja sekä julkinen sektori.

Tarjoamiamme tutkimuspalveluita ovat mm.

  • tankoharaus
  • kaikuluotaus
  • punttiluotaus
  • vesi- ja sedimenttinäytteenotto ja analyysit
  • kairaukset vesialueella

Monipuolinen tutkimuskalustomme tukee vesiväylien suunnittelua.

Esa Ärmänen

osastopäällikkö
040 732 1999

Raimo Käpylä

projektipäällikkö
040 573 9795