Mittaukset ja Kartoitukset

Suoritamme erilaiset rakentamiseen liittyvät mittaustyöt ammattitaidolla ja tarkkuudella.

Vahvuutenamme on monipuolinen oma mittauskalusto. Mittauskalustomme käsittää mm. tarkkavaaituslaitteet, takymetrilaitteistoja sekä laserkeilauskaluston.

  • Rakennusmittaukset -taso-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset
  • Tietomallinnus
  • Laserkeilaus
  • Maastomallimittaus
  • Massalaskenta
  • Maapinnan vaaitus
  • Tarkkavaaitus
  • Maastokartoitus
  • Siirtymätarkkailumittaus
  • Kairareikien kaltevuus- ja taipumamittaukset

Mittaus on olennainen osa pohjatutkimusta ja pohjarakennussuunnittelua.

Maastomallimittauksen pohjalta luotua mallia voidaan käyttää rakennuskohteesta poistettavien tai tuotavien maa-ainesten massalaskennassa.

Rakennusmittaus tuottaa lähtötietoa mm. korjausrakennuskohteiden ja muutoskohteiden suunnittelua varten.

Laserkeilausta voidaan käyttää mm. rakennusten julkisivujen sekä kalliorakennuskaivantojen louhittujen seinämien mallintamisessa arkkitehti- ja rakennesuunnittelun lähtötietona.

Esa Ärmänen

osastopäällikkö
040 732 1999

Mika Muikku

työpäällikkö, talo
040 540 7547

Juha Nopanen

työpäällikkö, infra
0400 303 732