Ympäristösuunnittelu

Tarjoamme pilaantuneiden maa-alueiden asiantuntijapalveluita esiselvityksistä näytteenottoon, kunnostuksen suunnitteluun ja valvontaan sekä loppuraportointiin. Hoidamme myös yhteydenpidon viranomaisiin tarvittaessa.

Tutkimuskohteitamme ovat niin omakotitontit kuin laajemmat teollisuusalueet. Asiantuntijapalveluitamme käyttävät suurimmat rakennusliikkeet, yksityishenkilöt sekä julkinen sektori.

Näytteenottajamme ovat sertifioituja (ISO 17024). Käytössämme on oma geotekninen maalaboratoriomme sekä kenttäanalyysilaitteet yleisimpien haitta-aineiden ja pohjaveden laadun analysointiin. Pilaantuneisuusanalyysit teetämme akkreditoiduilla laboratorioilla alihankintana.

Käytössämme on myös monipuolinen pohjatutkimuskalusto, jota voimme hyödyntää näytteenotossa.

  • Esiselvitykset, käyttöhistoriaselvitys
  • Näytteenottosuunnitelmat
  • Näytteenotto ja analysointi: maa, pohjavesi ja sedimentit
  • Raportointi
  • Kunnostuksen suunnittelu
  • Kunnostuksen valvonta
  • Loppuraportointi
Jukka Räsänen

toimialapäällikkö
050 537 8388